Doelstelling Seniorenraad Zwolle

 1. De Seniorenraad Zwolle stelt zich ten doel door samenwerking de belangen van ouderen in Zwolle te behartigen, rekening houdend met elkanders zelfstandigheid en met eerbiediging van elkaars beginselen.
 2. De Seniorenraad Zwolle tracht dit doel te bereiken door:
  • Het optimaal gebruik maken van de mogelijkheden van inspraak en beleidsbeïnvloeding, gevraagd en ongevraagd.
  • Het volgen en becommentariëren van de maatregelen, welke door het gemeentebestuur van Zwolle worden genomen, direct of indirect betrekking hebbende op de Zwolse ouderen, en gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen.
  • Het monitoren en becommentariëren van de werkwijze van instellingen en organisaties die betrokken zijn bij het Zwolse ouderenbeleid.
  • Het desgevraagd aanwijzen en voordragen van vertegenwoordigers in gemeentelijke adviescommissies en besturen dan wel in commissies of werkgroepen van instellingen.
  • Het leggen en onderhouden van contacten met de doelgroep en relevante organisaties.

Onze missie:

De Seniorenraad Zwolle heeft als missie de belangen van alle ouderen in de gemeente Zwolle te behartigen, rekening houdend met ieders zelfstandigheid, achtergrond en met respect voor elkaars beginselen. Wij willen dit bereiken door samenwerking en gezamenlijk optreden met de diverse aangesloten organisaties en de ouderenbonden.

Lees meer informatie over onze visie en beleid.

Vertegenwoordigt in de Seniorenraad Zwolle zijn;

 • PCOB (Protestants Christelijke Ouderenbond)
 • KBO (Katholieke Bond van Ouderen)
 • ANBO (Algemene Nederlandse Bond van Ouderen)
 • BGV (Bond van Gepensioneerd Vervoerspersoneel)
 • Unie Anders-actieven (regio Zwolle de Unie MHP)
 • STOZ (Stichting Turkse Ouderen Zwolle)
 • Het Zonnetje (Ouderengroep met Chinese achtergrond)
 • FNV Ouderen
 • Gotong Royong Zwolle (Ouderen met Indische/Molukse achtergrond)