Vertegenwoordigt in de Seniorenraad Zwolle zijn;

  • PCOB (Protestants Christelijke Ouderenbond)
  • KBO (Katholieke Bond van Ouderen)
  • ANBO (Algemene Nederlandse Bond van Ouderen)
  • BGV (Bond van Gepensioneerd Vervoerspersoneel)
  • Unie Anders-actieven (regio Zwolle de Unie MHP)
  • STOZ (Stichting Turkse Ouderen Zwolle)
  • Het Zonnetje (Ouderengroep met Chinese achtergrond)
  • FNV Ouderen
  • Gotong Royong Zwolle (Ouderen met Indische/Molukse achtergrond)